Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Zebranie wiejskie

26 września 2017 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kamień Śląski. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, sołtys wsi Bronisława Sleziona, członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy Kamienia Śląskiego. Na przewodniczącą zebrania wybrano p. Bronisławę Sleziona, na protokolanta p. Tomasza Sochańskiego.

Pani Anna Kurek wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla grupy tanecznej "Zumba", w ramach której panie z naszej miejscowości oraz Kamionka ćwiczą na sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl. Zajęcia polegające na ćwiczeniach gimnastycznych prowadzi p. Anna Friedrich.  Podczas dyskusji postanowiono przeznaczyć na zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego  na wyposażenie PSP kwotę 3.000 zł. Zadanie to zostało wpisane do przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.

Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. (na realizacje przedsięwzieć służących poprawie warunków życia mieszkańców):

 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Kamień Śląski.
 2. Organizacja Jarmarku u św. Jacka.
 3. Zakup kwiatów i roślin ozdobnych dla sołectwa.
 4. Przebudowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w Kamieniu Ślaskim.
 5. Wykonanie oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym.
 6. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na wyposażenie PSP w Kamieniu Śl.

W kolejnej części zebrania przyjęto uchwałę Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamień Śląski w sprawie uchwalenia wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2018r.:

 1. Wymiana nawierzchni - ul. Powstańców w Kamieniu Śląskim.
 2. Wymiana uszkodzonych krawężników na terenie wsi.
 3. Wydłużenie chodnika na ul. Klasztornej i ul. Mickiewicza.
 4. Remont nawierzchni na końcach ulic Klasztornej, Ligonia oraz Wapiennej.
 5. Wykonanie nowej nawierzchni pomiędzy posesją 15a a murem Zamku.
 6. Sukcesywna wymiana punktów świetlnych w Kamieniu Śląskim.
 7. Naprawa schodów przy parkingu kościelnym.
 8. Podcięcie gałęzi na terenie wsi (Pl. Myśliwca, ul. Polna, ul. Ligonia, ul. Mickiewicza, ul. Parkowa i ul. Klasztorna)

W wolnych wnioskach pani Sołtys Bronisława Sleziona podziękowała liderom wsi za udział w konkursie "Piękna Wieś Opolska - XX-lecie Odnowy Wsi", gdzie sołectwo otrzymało nagrodę w wysokości 15.000 zł. Zaproponowano, aby pieniądze te przeznaczyć na nowe drzwi do kościoła. Poinformowano także, iż sołectwo w ramach udziału w Dożynkach Gminnych w Malni, za przygotowanie korony dożynkowej, wozu z płodami, wozu satyrycznego oraz udział w konkursie "Kwitnąca Gmina Gogolin", otrzymało nagrodę na łączną sumę 1.250 zł.

Mieszkańcy ul. Czesława poruszyli problem hałasu, powstałego w wyniku nowo wybudowanego obiektu na terenie lotniska - "Silesia Ring". Burmistrz Gogolina zauważył, iż po oddaniu obiektu do użytku zostaną przeprowadzone badania natężenia hałasu i jeżeli wyniki nie będą mieściły się w określonych normach, wtedy gmina zobliguje inwestora do wybudowania określonych zabezpieczeń.

Poruszono także temat segregacji śmieci, podcięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie miejscowości, podjęcia działań związanych z naprawą urządzeń na placu zabaw, prac związanych z remontem budynku wodociągu oraz remontu drogi z Kamienia Śl. do Gogolina.

 

 

 

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN