Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Spotkanie Mieszkańców

21 czerwca 2016r. (wtorek) na zaproszenie Joachima Wojtali,  Burmistrza Gogolina oraz Tomasza Sochańskiego, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami, celem omówienia planowanego w dniach 26-27 sierpnia br.     
I Zjazdu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi  (PSORW) pod nazwą  Festiwal Tożsamości i Kultury Wsi Polskiej.

Na spotkaniu obecni byli także: Bronisława Sleziona, Sołtys Wsi, członkowie Rady Sołeckiej, ks. prob. Arnold Nowak, liderzy Stowarzyszenia „Przyjaciół Kamienia Śląskiego” oraz Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Kamyki” oraz przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a także przedstawiciele Urzedu Miejskiego w Gogolinie Krzysztof Reinert, doradca Burmistrza oraz Monika Buk, odpowiedzialna za obsługę Sekretariatu PSORW.

W ramach Zjazdu PSORW pierwszego dnia planowane są prelekcje, dotyczące Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), a także przejścia trasami Kamienia Śląskiego, wytyczonymi przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie:

Trasa 1. „U św. Jacka, czyli w rodowej siedzibie Odrowążów”.

Trasa 2. „U św. Jacka leczymy ciało i duszę metodą ks. Kneippa”

Trasa 3. „U św. Jacka, czyli w najpiękniejszej wsi”.

Hasłem przewodnim Kamienia Śląskiego ustalono „U św. Jacka odnowisz ciało i duszę”, które zrodziło się podczas spotkań roboczych dot. SNW z panem Ryszardem Wilczyńskim, posłem na Sejm RP, ekspertem PSORW oraz licznymi specjalistami z Uniwersytetów całej Polski.

Na drugi dzień Zjazdu zaplanowano wspólne świętowanie z zespołami, które już dziś zgłosiły chęć uczestnictwa. Burmistrz Gogolina, zauważył iż liczy na zaangażowanie mieszkańców, bez których wydarzenie nie będzie mogło być zrealizowane. Dwudniowe święto nie będzie tylko świętem osób z całej Polski, którzy w tym czasie odwiedzą Kamień Śląski, ale będzie świętem całej Gminy i wszystkich mieszkańców. Kamień Śląski, jako kandydat do SNW, a zarazem „stolica” Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi stoi przed dużą szansą, jak również przed dużymi wyzwaniami. Mamy okazję zaprezentować się przed innymi wioskami SNW, które wraz z Kamieniem Śl. ubiegają się o uczestnictwo w Sieci. Burmistrz zapowiedział, iż w najbliższym czasie odbędą się spotkania w grupach roboczych z liderami wsi, celem pokazania kultury ludowej, śląskiej, niemieckiej.

 

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce. Sieć działa od 2013 roku, poczatkowo na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy 36 wójtami i burmistrzami z całej Polski. W maju br. w Międzylesiu (woj. dolnośląskie), celem sformalizowania działalności PRSORW, odbyło się zebranie założycielskie i utworzenie Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu wybrany został Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina. A na Siedzibę Stowarzyszenia wybrano Kamień Śląski.

Kluczowym projektem PSORW jest projekt "Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce".  Koncepcja utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w Polsce została opracowana w 2012r. z inicjatywy ówczesnego Wojewody Opolskiego, Ryszarda Wilczyńskiego i ma swoje korzenie w Francji, gdzie poprzez stworzenie Sieci dążono do powstrzymania wyludnienia się wsi o znacznych walorach kulturowych. Stworzono Sieć, która skupiła miejscowości o wysokim potencjale społeczno-historycznym. Wsie pretendujące do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi muszą mieć odpowiednie walory, przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się pozytywnym wizerunkiem miejscowości, wg schematu „Wsie najciekawsze = budzące ciekawość = o wysokich walorach poznawczych”. Wartość podnoszą zabytki, zachowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Owa Sieć ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców wsi.

Do Sieci Najciekawszych Wsi z całej Polski ubiegają się 47 wioski. Z województwa opolskiego następujące miejscowości: Kamień Śląski (gmina Gogolin), Stare Siołkowice oraz Karłowice (gmina Popielów), Góra Św. Anny oraz Raszowa (gmina Leśnica), Jemielnica (gmina Jemielnica), Zagwiździe (gmina Murów), Pawłowice (gmina Gorzów Śląski), Racławice Śląskie (gmina Głogówek), Różyna (gmina Lewin Brzeski), Maciejów (gmina Kluczbork) oraz Pokój (gmina Pokój).

 

Pogoda
22 maja
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN