Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Wiejskie zebranie sprawozdawczo-wyborcze

We wtorek 10 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie naszej wsi. Zgodnie ze statutem sołectwa w terminie trzech miesięcy od daty pierwszej sesji nowowybranej Rady Miejskiej w sołectwie zarządza się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.  W zebraniu  uczestniczyło 90 mieszkańców wsi. Przewodniczącym zebrania został wybrany Odilo Gebauer. Ustępujący Sołtys Zbigniew Kawa przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa  i Rady Sołeckiej za kadencję 2010-2014, przyjęte przez zebranych jednogłośnie oraz informację o stanie środków na funduszu sołeckim. Następnie wybrano członków komisji skrutacyjnej, Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Patryk Weisser, członkami Jolanta Kauf i Paweł Kurek. Następnie przystąpiono do wyboru sołtysa, ustępujący Sołtys Zbigniew Kawa nie wyraził zgody na kandydowanie, zgłaszano wiele kandydatur, ale osoby zgłaszane nie wyrażały zgody. Zgodę na kandydowanie po wyznaczonej przerwie i namowach mieszkańców wyraziła Bronisława Sleziona, która w wyniku głosowania otrzymała 79 głosów „za” i została wybrana Sołtysem na kadencję 2015-2018. Następnie Zebranie Wiejskie ustaliło liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. W wyniku tajnego głosowania nowymi członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani: Zbigniew Kawa (84 głosy), Józef Matuszek (81 głosów), Tomasz Sochański (74 głosy), Marcin Madziała (70 głosów), Ewa Skowronek (65 głosów), Beata Przemus (65 głosów), Norbert Broj (59 głosów). Wolne wnioski zdominowała dyskusja nad bardzo dużym wzrostem opłat za wodę i ścieki.

Pogoda
23 lipca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN