Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Wyróżnienie dla Kamienia Śląskiego

Przez Gminę Gogolin był organizowany konkurs Piękniejsza  Gmina Gogolin, trwał on cztery lata i  był przeprowadzony w trzech kategoriach „Na najbardziej aktywne sołectwo/dzielnicę”,  „Najbardziej aktywną grupę liderów” i  „Najaktywniejszego Sołtysa / Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy”. Ocena była przeprowadzana rokrocznie przez komisję składającą się po jednym przedstawicielu z każdej miejscowości i urzędu. Rokrocznie jak i w podsumowaniu całości nasza miejscowość zajmowała pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Na najbardziej aktywne sołectwo/dzielnicę” nagroda wyniosła 100 tysięcy złotych i przeznaczono ją zgodnie z wolą mieszkańców na : modernizację – rozbudowę placu zabaw dla dzieci na Terenie Sportowo-Rekreacyjnym, na zakup wyposażenia dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, nowe urządzenia placu zabaw przy naszej szkole podstawowej oraz na odnowienie, konserwacje  Pomnika Ofiar Wojen (przy bramie prowadzącej do Sanktuarium) i nowe zagospodarowanie terenu przyległego do pomnika.  Nagrodę w wysokości siedem tysięcy złotych w kategorii ”,  „Najbardziej aktywną grupę liderów” przeznaczono na dofinansowanie trzydniowej wycieczki dla mieszkańców do Pragi.  Nagrodę w wysokości trzy tysiące brutto w kategorii „Najaktywniejszego Sołtysa / Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy” sołtys przeznaczył na zakup sprzętu komputerowego.

Przy realizacji zadania modernizacji placu zabaw mieszkańcy wykonali szereg prac przygotowawczych i wykończeniowych po montażu urządzeń.

Poniżej fotoreportaż.

Modernizacja placu zabaw na Terenie Sportowo-Rekreacyjnym:

 

Nowe wyposażenie dla OSP: defibrylator, hełmy strażackie Drager HPS, wyciągarka dragon do naszego średniego samochodu pożarniczego, detektor wielogazowy Drager:

 

Nowe urządzenia placu  zabaw przy Szkole Podstawowej:

 

Konserwacja  Pomnika Ofiar Wojen wraz z zagospodarowaniem  terenu przyległego:

 

Wycieczka do Pragi:

 

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN