Staw w centrum wioski Izba Tradycji Ekomuzeum przy Szkole Podstawowej Głaz w centrum Kościół Ołtarz w kościele

Wręczenie nagród

 W bieżącym roku po raz 15 odbywał się konkurs „Piękna Wieś Opolska”, celem którego jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych. Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej,
• Najpiękniejsza wieś,
• Najlepszy start w odnowie wsi,
• Najlepszy projekt odnowy wsi,
• Najpiękniejsza zagroda wiejska.
Ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia Programu Odnowy Wsi nowością była kategoria „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” – startowały w niej wsie - laureatki I miejsca konkursu Piękna Wieś Opolska organizowanego w latach od 1998 do 2011r. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 18 000 zł otrzymał nasz Kamień, byliśmy laureatem I miejsca konkursu „Piękna Wieś Opolska 2004”.
W pracach komisji konkursu „Najpiękniejsza wieś” udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izby Rolniczej w Opolu, Sejmiku Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i moderatorzy Odnowy Wsi. W uzasadnieniu Komisji Konkursowej czytamy między innymi: społeczność wiejską cechuje bardzo wysoki stopień dbałości o swoje posesje i ich otoczenie, utrzymywana jest we wsi tradycyjna zabudowa. Podczas prac remontowych, modernizacyjnych, w budowie nowych budynków wykorzystywany jest rodzimy zasób- kamień wapienny. W pracach na rzecz swojej miejscowości i w celu zachowania krajobrazu mieszkańcy wsi wykorzystują doświadczenia współpracy ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W kategorii tej brało udział 7 sołectw. Komisja zgodnie z kryteriami konkursu szczególną uwagę zwracała na zaangażowanie mieszkańców w proces odnowy wsi, jakość realizowanych projektów, tożsamość sołectwa, trwałość projektów realizowanych we wsi, dynamikę przedsięwzięć, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej, współdziałanie wewnętrznych organizacji, współpracę z partnerami zewnętrznymi, estetykę wsi.
W uroczystej gali udział wzięli między innymi: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, członkowie Zarządu i radni Województwa Opolskiego, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin a także licznie zebrani zaproszeni goście – laureaci konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012”. Podczas wręczania nagród Marszałek Józef Sebesta powiedział o nas: „ wszystko zależy od ludzi, od liderów, którzy gdzieś w określonym sołectwie wykreowali się, którzy chcą żyć lepiej, chcą żyć piękniej, chcą żyć w zgodzie, chcą być otwarci na wszystkich. I tam taka społeczność się wytworzyła. I myślę, że dlatego też nikt chyba nie będzie kwestionować, że Kamień Śląski jest tą Najpiękniejszą Wsią XV-lecia programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim”.
W imieniu mieszkańców nagrodę odebrali przedstawiciele miejscowości, Sołtys Zbigniew Kawa, Dyrektor  szkoły Tomasz Sochański, Przewodnicząca Koła DFK Krystyna Broj.

 

IMG_2623.jpeg   IMG_2630.jpeg   IMG_2633.jpeg

 

IMG_2635.jpeg   IMG_2642.jpeg   IMG_2648.jpeg

 

IMG_2652.jpeg   IMG_2656.jpeg   IMG_2658.jpeg  

 

IMG_2668.jpeg   IMG_2673.jpeg   IMG_2701.jpeg

 

 

Pogoda
10 sierpnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,82 PLN
1 USD = 4,59 PLN