Staw w centrum wioski Izba Tradycji Ekomuzeum przy Szkole Podstawowej Głaz w centrum Kościół Ołtarz w kościele

Konkurs rozstrzygnięty

 Wcześniej niż się spodziewaliśmy zostały ogłoszone wyniki konkursu „Piękna Wieś Opolska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Podczas którego wybierano m.in. „Najpiękniejszą Wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”, w kategorii tej zajęliśmy pierwsze miejsce.

Poniżej tekst pochodzący ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
„W tym roku już po raz 15 odbywał się konkurs „Piękna Wieś Opolska”, którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych. Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach.
Kategorie tegorocznego konkursu to:
• Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej,
• Najpiękniejsza wieś,
• Najlepszy start w odnowie wsi,
• Najlepszy projekt odnowy wsi,
• Najpiękniejsza zagroda wiejska.
W kategorii „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ” pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymała Kórnica z gminy Krapkowice. „Kórnica zadbana wieś dobrych gospodarzy, rzemieślników, słynąca z pielęgnowania tradycji i przyjazna dla wszystkich”- taka jest wizja najpiękniejszej wsi 2012 roku. To wieś rolnicza, w której mieszkańcy znajdują czas na podejmowanie licznych inicjatyw, mających na celu pielęgnowanie miejscowych tradycji. Realizują także zadania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, poprawy estetyki wsi i kształtowania przestrzeni wiejskiej. Godnym zauważenia jest zaangażowanie z jakim działają organizacje wiejskie. We wsi liczącej niespełna 700 mieszkańców działają prężnie: Związek Śląskich Kobiet Wiejskich „Kórniczanki” skupiający ponad 200 członkiń, Ochotnicza Straż Pożarna z ponad 100 druhami, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Ludowy Klub Sportowy „Nowy Dwór” oraz skupiające przedstawicieli wszystkich wymienionych organizacji- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kórnica.
Kategorią, o którą wzbogacono tegoroczny konkurs ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia Programu Odnowy Wsi, była kategoria „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” – startowały w niej wsie - laureatki I miejsca konkursu Piękna Wieś Opolska organizowanego w latach od 1998 do 2011r. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 18 000 zł otrzymał Kamień Śląski z gminy Gogolin. Kamień Śląski był laureatem I miejsca konkursu „Piękna Wieś Opolska 2004”. Społeczność wiejską cechuje bardzo wysoki stopień dbałości o swoje posesje i ich otoczenie, utrzymywana jest we wsi tradycyjna zabudowa. Podczas prac remontowych, modernizacyjnych, w budowie nowych budynków wykorzystywany jest rodzimy zasób- kamień wapienny. W pracach na rzecz swojej miejscowości i w celu zachowania krajobrazu mieszkańcy wsi wykorzystują doświadczenia współpracy ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W kategorii tej brało udział 7 sołectw. Zgodnie z kryteriami konkursu szczególną uwagę komisja zwracała na zaangażowanie mieszkańców w proces odnowy wsi, trwałość projektów realizowanych we wsi, jakość realizowanych projektów, tożsamość sołectwa, dynamikę przedsięwzięć, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej, współdziałanie wewnętrznych organizacji, współpracę z partnerami zewnętrznymi, estetykę wsi.
W kategorii „NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA” wygrało gospodarstwo państwa Gerdy i Reinharda Wollny z Nowej Wsi Prudnickiej z gminy Biała. W nagrodę otrzymają oni 3 000 zł.
W pracach komisji konkursowej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izby Rolniczej w Opolu, Sejmiku Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i moderatorzy Odnowy Wsi. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło:
• 7 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”
• 12 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,
• 2 zgłoszenia wsi w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”,
• 12 zgłoszeń projektów do kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”,
• 5 zgłoszeń zagród do kategorii „ Najpiękniejsza zagroda wiejska”.
Nagrody laureatom zostaną wręczone podczas uroczystości podsumowania konkursu w dniu 15 września br. w Kórnicy
Wszystkie wyniki konkursu – w załączniku.”

PDFPiękna Wieś Opolska - 2012 - wyniki.pdf

Jest to kolejne wyróżnienie dla naszej miejscowości, dla przypomnienia nasze wcześniejsze sukcesy:
- 1999 rok - drugie miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska”,
- 2000 rok – wyróżnienie w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi,
- 2004 rok – pierwsze miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska”,
- 2009 rok – pierwsze miejsce w konkursie „Opolskie Kwitnące” w kategorii wspólnota lokalna,
- 2009 rok – pierwsze miejsce dla naszej strony internetowej.

Z okazji tego wyróżnienia, w imieniu liderów odnowy wsi i swoim własnym, pragnę złożyć wszystkim naszym Mieszkańcom serdeczne gratulacje oraz słowa podziękowania za każdą pomoc, zaangażowanie i wspieranie działań przez wszystkie lata naszej wspólnej działalności.

                                                                                                                        Sołtys Kamienia Śląskiego

                                                                                                                           Zbigniew Kawa

Pogoda
12 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,67 PLN
1 CHF = 4,81 PLN
1 USD = 4,52 PLN