Staw w centrum wioski Izba Tradycji Ekomuzeum przy Szkole Podstawowej Głaz w centrum Kościół Ołtarz w kościele

Wiejskie zebranie wyborcze

W ciągu trzech miesięcy od zakończenia wyborów samorządowych w sołectwach muszą odbyć się wybory sołtysów i rad sołeckich. W Kamieniu Śląskim zebranie wiejskie odbyło się w dniu 24 stycznia br. w którym uczestniczyło naszych 70 mieszkańców oraz Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Rady Miejskiej - Franciszek Holeczek, Bogusław Leśkiewicz - Sekretarz Gminy. Odilo Gebauer został wybrany przez zebranych na przewodniczącego zebrania. Zgodnie z porządkiem zebrania, Sołtys Kamienia Śląskiego Zbigniew Kawa złożył informację z czteroletniej działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz z wykorzystania środków finansowych będących do dyspozycji Rady Sołeckiej w roku 2010. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji i jednogłośnie je przyjęli. Następnie zgłoszono kandydaturę Zbigniewa Kawy na sołtysa który uzyskał 68 głosów „za” (przy jednym głosie nieważnym), tym samym został wybrany sołtysem na kolejną czteroletnią kadencję.

Następnie dokonano wyborów  niżej wymienionych członków Rady Sołeckiej:

1. Sochański Tomasz (57 głosów)

2. Matuszek Józef (47 głosów)

3. Matauszek Dorota (43 głosy)

4. Broj Norbert (39 głosów)

5. Gebauer Odilo (39 głosów)

6. Wloka Bronisława (31 głosów)

Zgodnie ze statutem wsi sołtys automatycznie jest członkiem rady sołeckiej, jej członkowie wybrali spośród siebie Zbigniewa Kawę na Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

 

Rada_Kamien.jpeg

Pogoda
12 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,67 PLN
1 CHF = 4,81 PLN
1 USD = 4,52 PLN