Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Piękna Wieś Opolska 2004 - Kamień Śląski

 

Konkurs pod nazwą "Piękna Wieś Opolska 2004” został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego już po raz dziewiąty. Do tej edycji zgłosiło się 30 gmin i 47 wsi.

 

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. W pierwszej z nich „Najpiękniejsza Wieś” I miejsce przyznano wsi Kamień Śląski. Główna nagroda 15 tys. zł zostanie wręczona podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się 23 października.

 

Mieszkańcy Kamienia Śląskiego w kategorii najpiękniejszą wieś zdobyli już raz nagrodę – w 1999 roku zdobyli II nagrodę. Od tego czasu wieś jeszcze bardziej wypiękniała: wykonano plac wiejskich spotkań w centrum miejscowości, remiza strażacka otrzymała nową elewację, budynek przychodni i szkoły.

 

W dniu 31 sierpnia 2004 r. komisja konkursowa dokonała lustracji terenowej w tej miejscowości. Kamień Śląski został zgłoszony w dwóch kategoriach: najpiękniejsza wieś oraz najlepszy projekt odnowy wsi. O miano najpiękniejszej wsi Opolszczyzny ubiega się w tym roku 13 miejscowości. Do konkursu zgłoszonych zostało 28 projektów odnowy wsi. Po pozytywnej ocenie przedłożonej przez sołectwo dokumentacji konkursowej komisja dokonała weryfikacji przedłożonych materiałów w trakcie środowej wizytacji. Ocena dokonywana jest wg następujących kryteriów: estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego; zakres i dynamika przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat; zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi; zachowanie i rozwój tożsamości wsi; kierowana ku społeczeństwu oferta wsi; umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

 

100_0008.jpeg

 

W trackie wizyty komisja odwiedziła budynki użyteczności publicznej jak również zwróciła uwagę na wygląd i dbałość mieszkańców o własne domostwa oraz estetykę wsi. Swój dorobek twórczy przedstawili komisji pani Edeltrauda Krupop oraz pan Józef Reinert. W remizie miejscowej OSP goście zapoznali się z materiałami dokumentującymi dokonania mieszkańców oraz najważniejsze wydarzenia z życia sołectwa. Członkom komisji swój repertuar zaprezentował także miejscowy Zespół Folklorystyczny. Na zakończenie zaprezentowano  najważniejsze rozpoczęte inwestycje w Kamieniu Śl. (centrum rehabilitacyjne, lotnisko, staw w centrum wsi).

 

100_0040.jpeg

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN