Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Św. Jacek

jacek_small.jpeg

            Mające miejsce 14 sierpnia 1994 roku, po czterech latach intensywnej odbudowy, możliwej dzięki osobistemu zaangażowaniu Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola, ordynariusza Diecezji Opolskiej, oraz ofiarności i pracy wiernych przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej uroczyste poświęcenie sanktuarium świętego Jacka w Kamieniu Śląskim otwarło nowy etap kultu wielkiego syna Ziemi Śląskiej. Po trudach odbudowy kompleksu pałacowego, zupełnie zniszczonego w okresie jego okupacji przez wojska sowieckie, doroczny odpust 17.sierpnia gromadzi liczne tłumy pątników, przybywających do miejsca urodzenia świętego Jacka z najodleglejszych krańców Polski, a nawet z zagranicy.

 

            Znamienne, że poza stałym gronem pielgrzymów, miejsce pozostaje niemal zupełnie nieznane w Polsce. Niewątpliwie mają tutaj pewne znaczenie okoliczności historyczne - aż do końca ostatniej wojny obiekt znajdował się w rękach prywatnych właścicieli, którzy najczęściej będąc protestantami niechętnie widzieli na terenie swej prywatnej posiadłości pielgrzymujących katolików. Ponad czterdzieści lat zajmowania obiektu przez wojska radzieckie oraz bliskość strategicznego lotniska skutecznie odstraszały potencjalnych odwiedzających. A ci, jeśli nawet się znaleźli, na miejscu zastawali jedynie zdewastowane ruiny, zniechęcające do propagowania kultu świętego Jacka orz ponownych odwiedzin.

 

            Wszystkie te okoliczności złożyły się na otaczającą pałac przez wiele lat aurę zmowy milczenia. Nawet krakowscy dominikanie raczej niechętnie przyznawali się do pochodzenia wielkiego Odrowąża, który dzięki temu przez lata kojarzony był wyłącznie z krakowskim kościołem Świętej Trójcy. 

 

            Zamierający kult wskrzeszony został dopiero na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, od czasu, gdy w roku 1990 cały obiekt przekazany został na potrzeby Diecezji Opolskiej. Jeszcze tego samego roku, po uregulowaniu zapisów w księgach wieczystych, kompleks przykryto dachem. Rok później odbudowano wieżę i nałożono tynki elewacyjne. Restauracja kaplicy oraz otynkowanie wnętrza pałacu to wydarzenia roku 1994. Wykonane rok później instalacje i posadzki, wymieniony dach na oficynie oraz odbudowa budynków gospodarczych finalizują  zasadnicze prace budowlane. Na rok konsekracji (1994) pozostały już tylko prace wykończeniowe, polegające głownie na uporządkowaniu parku, odbudowie ogrodzenia i wysypaniu ciągów komunikacyjnych. 

 

            Całemu procesowi odbudowy towarzyszyły starania o restaurację duchowego znaczenia miejsca urodzenia świętego Jacka. Przybywający co rok pielgrzymi byli żywymi świadkami postępu prac renowacyjnych. Coroczne uroczystości liturgiczne, odprawiane  początkowo w prowizorycznych warunkach polowych, stanowiły niejako dziękczynienie za widoczny postęp prac, swą kulminację osiągając w pamiętną niedzielę 14 sierpnia 1994 roku, w którą w obecności władz państwowych i samorządowych Ordynariusz Opolski, ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol dokonał uroczystego poświęcenia całego obiektu. W chwili obecnej, oprócz Sanktuarium świętego Jacka, mieści się w nim także Centrum Informacyjno - Naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, służąc pojednaniu polsko - niemieckiemu oraz budowaniu jedności Europy, zgodnie z intencją sponsorów odbudowy.

 

101_0160.jpeg

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN