Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Kompleks sportowy

          Staraniem dyrekcji Śląskich Zakładów Prze­mysłu Wapienniczego Opolwap SA w Tarnowie Opolskim, koła DFK w Kamieniu Śląskim, mieszkańców Kamienia i przy wsparciu proboszcza parafii ks. Hermana Piechoty w latach 1997-1998 przebu­dowano parafialny ogród o powierzchni 1,199 ha. Urządzo­no tam obiekt sportowo-rekreacyjny. W jego skład wcho­dzą: boisko trawiaste, boisko do siatkówki, bieżnia prosta, parking, szatnia z natryskami dla mężczyzn i kobiet, po­mieszczenie dla gospodarza, tereny zielono-rekreacyjne oraz plac zabaw dla dzieci.

101_0186.jpeg

Cały teren nadal należy do pa­rafii rzymsko-katolickiej, ale w drodze umowy użyczenia zawartej pomiędzy parafią, a Urzędem Miejskim w Gogolinie gmina pokrywa koszty utrzymania, eksploatacji i remontów obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przed­sięwzięcie nie jest komercyjne. Każdy, nieodpłatnie, ma możliwość dostępu do obiektów sportowych. Funkcjo­nują one zasadniczo od wiosny do jesieni. W tym czasie, od 15 kwietnia do 15 października, nadzór nad obiekta­mi pełni powołany do tego gospodarz.

          W 2003 r. obiekt wzbogacił się o nowo wybudowaną, zadaszoną estradę. Powstała ona dzięki społecznemu zaan­gażowaniu mieszkańców wioski i finansowemu wsparciu przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Stała się miejscem wiej­skich festynów oraz okolicznościowych koncertów.

 

101_0184.jpeg

Plac zabaw dla najmłodszych

 

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN