Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Odnowa wsi - Kamień Śąski nagrodzony

          Rada Miejska w Gogolinie w dniu 29 lutego 2000 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Gogolin do programu „Odnowa wsi". Jednocześnie uchwalono, iż uczestniczyć w nim będzie sołectwo Kamień Śląski.

 

          Oprócz uczestnictwa w programie miejscowość zo­stała równocześnie wytypowana do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Obok Kamienia do konkursu przystąpiły także trzydzieści dwie miejscowości z jedenastu państw. Z okazji otrzymania wyróżnienia w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi w wio­sce został postawiony pomnik upamiętniający to wyda­rzenie i przypominający je nie tylko mieszkańcom, ale i przyjezdnym.

DSC01765.jpeg

 

          Propagowaniu idei programu „Odnowa wsi" służy tak­że konkurs „Piękna Wieś Opolska" organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Sołectwo Kamień Śląski wzięło udział w tym konkursie już w 1999 r., zdobywając, decyzją jury z dnia 27 październi­ka 1999 r., II miejsce, a w roku 2004 Kamień Śląski zdobył I miejsce. 5 listopada 2009 roku nasza miejscowość w konkursie "Kwitnące Opolskie"  zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zdobył miejsce pierwsze.  

          Przystąpienie do programu „Odnowa wsi" dało miesz­kańcom możliwość zaangażowania we wspólne działania na rzecz miejscowości, wykazanie własnej inicjatywy i za­interesowania sprawami wsi. Aby umożliwić staranie się o pozyskiwanie środków finansowych na realizację projek­tów na rzecz wioski, jej mieszkańcy założyli w 2003 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego. 

          W 2003 r. został zrealizowany projekt pt.: „Urządze­nie placu spotkań wiejskich w centrum Kamienia Ślą­skiego z wykorzystaniem naturalnych zasobów kamie­nia wapiennego". Przeprowadzono go ze środków mieszkańców, gminy oraz pieniędzy otrzymanych w ramach programu małych grantów na rzecz realizacji projektów odnowy wsi oraz Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2002.

637_3798.jpeg

102_0237.jpeg

 


W 2004 r. prio­rytetowym zadaniem do wykonania dla mieszkańców stała się modernizacja stawu w centrum wsi.

1234.jpeg

 

         W ramach tego projektu została wymieniona instalacja doprowa­dzająca i odprowadzająca wodę ze stawu. Odremontowany został mur wokół zbiornika, tak aby spełniał wymogi bezpieczeństwa, a teren okalający zbiornik został obsa­dzony zielenią.  

 

 

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN