Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Zespół folklorystyczne z Kamienia Śląskiego

          W Kamieniu Śląskim działa od dwudziestu lat zespół śpiewaczy. Założony został w 1983r. Od początku jego działalności kieruje nim Ingryda Salomon. Tworzą go dwadzieścia cztery osoby.

124_2489.jpeg

          Do repertuaru zespołu należą śląskie, niemieckie i polskie pieśni kościelne i ludowe. W 1999 r. na prze­glądzie chórów mniejszościowych w Walcach zajął on II miejsce. Również II miejsce zdobył na opolskim świę­cie pieśni ludowej. Zespół jest ambasadorem i jedną z pe­rełek kulturowej skarbnicy ziemi gogolińskiej. Uświetnia swoimi występami uroczystości o charakterze lokalnym oraz regionalnym, a nawet międzynarodowym. Zaszcze­pia miłość do śląskich piosenek, a także przekazuje obec­nemu pokoleniu tradycje naszych ojców. Integruje lokal­ną społeczność. Dobór repertuaru jest tak kształtowany, aby nie tylko pokazać walory artystyczne zespołu, ale także krzewić wielką odpowiedzialność za kształtowa­nie współczesnego pokolenia mieszkańców gogolińskiej ziemi, przywiązanie do korzeni oraz umiejętność połą­czenia tradycji z wyzwaniami naszych czasów.

 

          Członkinie zespołu żywo uczestniczą w prezentacji i kultywowaniu miejscowych obrzędów i zwyczajów, ta­kich jak: darcie pierza, żniwniok, uroczystości odpusto­we ku czci św. Jacka, swaczyna śląska, uroczystości Wiel­kiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.

 


 

 

Nagroda honorowa ziemi gogolińskiej  - statuetka „Karolinki”

Zespół Folklorystyczny z Kamienia Śląskiego

117_1706.jpeg

 

 

„Zespól Folklorystyczny z Kamienia Śl. – kobitki do tańca i różańca”.

 

 

          Zespół Folklorystyczny z Kamienia Śląskiego założony został w 1983 r. To jedna z jaśniej świecących perełek skarbnicy kulturowej naszej „małej ojczyzny”. Pielęgnuje on i przekazuje tradycje i zwyczaje roku obrzędowego na ziemi gogolińskiej. Uświetnia swoimi występami uroczystości i święta lokalne, regionalne oraz międzynarodowe. Zaszczepia miłość do śląskich piosenek, a także przekazuje naszemu pokoleniu tradycje naszych ojców. W wyjątkowy sposób integruje lokalną społeczność.

 

          Do repertuaru zespołu należą śląskie, niemieckie i polskie pieśni kościelne i ludowe. Za swoje osiągnięcia Zespół otrzymał kilka prestiżowych nagród: II miejsce w Przeglądzie Chórów Mniejszościowych w Walcach (1999r.) oraz II miejsce na Opolskim Święcie Pieśni Ludowej (2003). Dobór repertuaru jest tak kształtowany, aby nie tylko ukazywać własne walory artystyczne Zespołu, ale by także pokazać wielką odpowiedzialność za kształtowanie współczesnego pokolenia mieszkańców gogolińskiej ziemi, przywiązanie do korzeni oraz umiejętność łączenia tradycji, z wyzwaniem naszych czasów.

 

          Członkinie zespołu żywo uczestniczą w prezentacji i kultywowaniu miejscowych obrzędów i zwyczajów, takich jak: darcie pierza, żniwniok, uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka, swaczyna śląska, uroczystości Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.

 

          Kierownikiem, a zarazem opiekunem artystycznym Zespołu jest Pani Ingryda Salamon. Obecnie zespół liczy dwudziestu czterech członków. Swoimi występami zespół upiększał przez wiele lat dożynki wojewódzkie i gminne, a także biesiady w skansenie w Opolu-Bierkowicach. Cztery razy zespół występował na dożynkach w byłej NRD, w okręgu poczdamskim. Zespół śpiewa ku pokrzepieniu ludzkich serc i na chwałę Bogu, godnie reprezentując Gminę Gogolin i wiernie pielęgnując śląskie tradycje.

 

          Przyznanie Zespołowi Folklorystycznemu z Kamienia Śląskiego nagrody honorowej niech będzie ukoronowaniem jego 20. letniej pracy artystycznej, a zarazem podziękowaniem za włożony trud i poświęcenie wszystkich jego członków.

 

 

 

Pogoda
23 lipca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN