Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

          Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego ukonsty­tuowało się 10 października 2003 r. z inicjatywy mieszkańców wioski. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 12 grudnia 2003 r.

logo stowarzyszenia kamienia.jpeg

           Celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój wsi Kamień Śląski. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez:
1) planowanie przedsięwzięć i ich realizację,
2) gromadzenie środków,
3) organizowanie społeczności lokalnej i pozyskiwanie sponsorów,
4) wspieranie i organizowanie działalności wydawniczej, kulturalnej i oświatowej wsi Kamień Śląski,
5) pogłębianie wiedzy historycznej,
6) popularyzację wielokulturowości Śląska,
7) wspieranie rozwoju i odnowy wsi,
8) kreowanie i propagowanie wizerunku miejscowości pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
9) prowadzenie izby tradycji,
10) promowanie regionalnych produktów żywnościowych oraz lokalnego rzemiosła,
11) wspieranie, promocja i organizacja działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
12) współpracę i wspieranie działających na terenie wsi organizacji życia publicznego,
13) rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy.

 

 Zarząd Stowarzyszenia:

- Zbigniew Kawa - przewodniczący zarządu;

- Krystian Strzałek - wiceprzewodniczący zarządu;

- Norbert Lysek - wiceprzewodniczący za­rządu;

- Dorota Rygoł - skarbnik;

- Ewelina Mikolas -Woźnica – sekretarz;

- Dorota Matauszek – członek zarządu.

Komisja Rewizyjna: 

- Tomasz Sochański 

- Odilo Gebauer

- Jan Reinert

          Działalność Stowarzyszenia jest ściśle powiązana z uczestnictwem sołectwa w programie „Odnowa wsi”. Część  osób, które zakładały i działają w Stowarzyszeniu, to zarazem liderzy ruchu na rzecz odnowy wsi.

 

  

 

 

Pogoda
22 kwietnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN