Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Zebranie wiejskie 14.03.2018 r.

Dnia 14.03.2018 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kamień Śląski.  W zebraniu uczestniczyło 24 mieszkańców sołectwa oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Na przewodniczącego zebrania wybrano panią Sołtys Bronisławę Sleziona, na protokolanta pana Tomasza Sochańskiego.

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego sołectwa Kamień Śląski.
 2. Przedstawienie wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania.
 3. Sprawozdanie pani sołtys za rok 2017.
 4. Przedstawienie przez prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego Zbigniewa Kawę realizowanych przedsięwzięć i kwot wydatkowanych na te cele.
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie zebrania. 

Pani Sołtys przedstawiła sprawozdanie za 2017 r.: „Po raz 3 zorganizowałam wraz z sołectwem Kamionek tradycyjne palenie żuru. W czerwcu odbył się jak już co roku festyn sportowy. Jarmark odpustowy zakończyliśmy wspólną zabawą do rana z zespołem Remedium Bawiliśmy się przy muzyce z zespołem Adriana Kroker SPEKTRUM z okazji Naszego odpustu Parafialnego. Na dożynkach w Namysłowie odebrałam wraz z członkami Rady Sołeckiej oraz przedstawicielami koła DFK nagrodę 15 000 zł. w kategorii „Najpiękniejsza wieś XX lecia odnowy wsi” . Wzięłam czynny udział w Dożynkach Gminnych przed jak i w trakcie ich trwania. Razem z siostrą Dobromiłą i naszymi mieszkankami pomagałam w przygotowaniu i wystrojeniu kościoła na Dożynki Parafialne. W październiku razem z mieszkańcami jak i innymi sołectwami zorganizowałam wycieczkę do Wisły. Przeszliśmy także pochodem ze św. Marcinem ulicami naszej miejscowości do Sali DFK, gdzie czekały rogaliki upieczone przez nasze panie oraz słodkości ufundowane przez Radę Sołecką. 6 grudnia po mszy świętej Mikołaj odwiedził nasze dzieci w Sali DFK - razem z Radą Sołecką przygotowaliśmy 130 paczek. Odbyło się także spotkanie wigilijne dla chorych i samotnych zorganizowane przez DFK oraz Radę Sołecką. Na koniec roku już po raz 3 zorganizowałam sylwestra, który jak zawsze był udany. Zawsze jestem chętna do pomocy mieszkańcom. Mój prywatny numer telefonu jest udostępniony i na każde zgłoszenie bądź prośbę jak tylko mogę służę pomocą. W sprawach związanych z Mniejszością Niemiecką również jako sołtys pomagam. Dziękuję za uwagę.”

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego Zbigniew Kawa przedstawił listę realizowanych przedsięwzięć i kwoty wydatkowane na te cele z funduszu sołeckiego i stowarzyszenia:

Lp.

Zrealizowane zadanie

Wydatki ogółem

Pokryte z dotacji

Pokryte ze środków własnych

 1.  

Dzień Dziecka

1 260,20

1 000,00

260,20

 1.  

Festyn kulturalnie i na sportowo

3 411,49

3 400,00

11,49

 1.  

Spotkanie ze Świętym Marcinem

 251,15

250,00

1,15

 1.  

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

1 719,28

1 650,00

69,28

 1.  

Jasełka

301,24

 1.  

301,24

 1.  

Wieczór Wigilijny

208,00

200,00

8,00

 

Razem:

7 151,36

6 500,00

651,36

 

- zawody w rzucie kamieniem – 2000 zł,

 

W wolnych wnioskach radny Zbigniew Kawa zgłosił następujące propozycje:

- wykonanie kanalizacji burzowej  - końcówka ulicy 1 Maja (koło P. Kampa, Przybyła Bernard),

- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej oraz kolektora wlotowego - osadnika kanalizacji burzowej przy stawie (od strony kościoła),

- wykorytowanierowu przy ul. Powstańców - odprowadzającego wodę z lotniska i stawów,

- podniesienie studzienek wody i kanalizacji ul. Ligonia, Klasztorna, Mickiewicza,

- wycinka suchych gałęzi drzew - Plac Myśliwca (skwerki koło bramy do zamku),

- pocięcie gałęzi lipy przy ul. Polnej,

- podcięcie gałęzi topól na przedłużeniu ul. Mickiewicza,

- wycinka suchej topoli przy ul. Klasztornej (końcówka ulicy).

Mieszkanka z ul. Polnej stwierdziła, że przy wymianie oświetlenia na ledowe powinno się dać inną barwę światła, gdyż ta jest zimna i nieprzyjazna dla oczu. W odpowiedzi Burmistrz Gogolina stwierdził, iż oświetlenie ma oświetlać drogę wraz z chodnikiem a nie posesje jak było przy poprzednich lampach. Podczas wymiany były testowane trzy rodzaje żarówek a wybrano te, które dawały najwięcej i najlepsze światło. Głos zabrał pan Lenort dziękując za współpracę w minionym roku Stowarzyszeniom, Radzie Sołeckiej,pani sołtys i Burmistrzowi. Zapytał również czy nie można by było przeznaczyć pewnej sumy pieniędzy na kwiaty i znicze na groby poległych żołnierzy. Co roku DFK organizuje wigilię dla osób starszych i samotnych i czy nie można by było przeznaczyć środków z Funduszu Sołeckiego na ten cel. W odpowiedzi pan Zbigniew Kawa poinformował, że co roku przeznacza się z Funduszu Sołeckiego kwotę około 200 zł. W 2017 r. było to dokładnie 208 zł.

Pani Sołtys stwierdziła, ze wzięła udział w konkursie szopek bożonarodzeniowych otrzymując nagrodę w wysokości 100 zł., która nie pokryła nawet kosztów zakupu dodatków wykorzystanych na jej budowę. Głos zabrał Burmistrz Gogolina pan Joachim Wojtala odpowiadając, że bardzo dużo osób i miejscowości wzięło udział w tym konkursie gdzie i tak zwiększono pulę nagród z 3000 zł do 5000zł., ale ze względu na tak dużą ilości uczestników nagrody były niewielkie. Konkurs ma być nie tylko źródłem zdobycia pieniędzy, ale możliwością pokazania zdolności twórczej sołectw i mieszkańców gminy Gogolin. Pieniądze mają pokryć jedynie włożony wkład finansowy.

Poinformowano także, iż planowany był remont budynku wodociągu, jednak złożony projekt nie został zakwalifikowany. Sprawę skierowano na drogę sądową i wygrano, dlatego w niedługim czasie będzie podpisana umowa i rozpoczną się prace remontowe.

Poinformowano także, iż w całej gminie szkoły sześcioklasowe przekształcono w ośmioklasowe co pociąga za sobą dodatkowe koszty. W Kamieniu Śl. do budżetu szkoły za ubiegły rok gmina dołożyła około 300 000 zł., a trzeba powiedzieć, że jest to jedna z najtańszych szkół. Przeprowadzono termomodernizację na kwotę około 13 000 000 zł. Dzięki czemu budynek stał się nowoczesny i tańszy w utrzymaniu. W minionym roku na ostatnie dwa miesiące zabrakło pieniędzy na płace w placówkach oświatowych i trzeba było dołożyć brakującą kwotę z innych zadań.

Wykonano ścinkę drzew na ulicy Mickiewicza.

Poruszono także temat remontu pominiętego odcinka drogi na wysokości Kamionka.

Pan Burmistrz podziękował za współpracę pani sołtys, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz gminy Gogolin i miejscowości Kamień Śl.

Pani Sołtys zapytała czy Burmistrz może wpłynąć na pracowników remontujących wodociąg na ul. 1 Maja. Mieszkańcy tej ulicy twierdzą, że prace idą bardzo opieszale, a pracownicy często zamiast pracować siedzą godzinami w samochodzie. W odpowiedzi pan Burmistrz zapewnił, że porozmawia z prezesem KPW.

Pani Sołtys Bronisława Sleziona poprosiła mieszkańców, żeby się włączyli w przygotowanie świątecznego stołu sołectwa wsi Kamień Śl. na konkurs w ramach Jarmarku Wielkanocnego w Gogolinie.

Poruszono także temat wielkogabarytowych aut porusząjacych się na ul. Bronisławy oraz wysokości biletów z Kamienia Śl. do Krapkowic.

Pan Zbigniew Kawa poinformował mieszkańców, że będą organizowane koncerty na wodzie i już dziś zaprasza wszystkich do udziału.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  przewodnicząca zamknęła zebranie o godz. 19.00.

 

 

 

 

 

Pogoda
06 grudnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN